+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Specjaliści

Kategoria -

W naszym Centrum można uzyskać pomoc u następujących specjalistów: 

PSYCHOLOGÓW:

 • mgr Aneta Adamkowska – absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest w trakcie szkolenia dla psychoterapeutów psychodynamicznych, to czteroletnie studium w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła również filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim i wiedzę o kulturze. Pracuje pod regularną superwizją. Zajmuje się między innymi: zaburzeniami nastroju, depresją, lękami, nerwicami, fobiami, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach z innymi, trudnościami w małżeństwie, trudnościami adaptacyjnymi, sytuacją kryzysu, doświadczeniem utraty, żałoby, psychoedukacją, dolegliwościami psychosomatycznymi.
 • ks. dr Marek Jarosz – absolwent i wieloletni wykładowca psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
 • mgr Olga Mrozowska – psycholog; absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego; certyfikowana terapeutka motywująca Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej (www.pttm.org.pl), certyfikowana terapeutka EMDR akredytowana przez EMDR Europe;  absolwentka III edycji szkolenia z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej (Oxford Cognitive Therapy Centre); mediator Polskiego Centrum Mediacji; trener Dialogu Motywującego; członkini Motivational Interviewing Network of Trainers (www.motivationalinterviewing.org); Przewodnicząca Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. W pracy klinicznej specjalizuje się w life coachingu (rozwój osobisty, osiąganie celów i wprowadzanie pożądanych  zmian), a także w pracy terapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi w kryzysie; z obniżoną samooceną, z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi, obsesyjno-kompulsyjnymi oraz  terapią szeroko rozumianej traumy. Jako trener specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i superwizji z Dialogu Motywującego  przedstawicieli różnych grup zawodowych (www.dialogmotywujacy.com.pl).
 • mgr Anna Tobijasz-Opulska – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na co dzień pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi.
 • mgr Joanna Choroszewska – psycholog. Psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Certyfikat nr 372. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod stałą superwizją. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, przeżywającymi różnego rodzaju trudności życiowe, trudności w relacjach lub sytuacje kryzysowe.
 • mgr Anna Stania-Skalska – psycholog, mediator rodzinny, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, doradca życia rodzinnego. Aktualnie w trakcie 4-letniego studium psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje psychologiczne i warsztaty dla rodziców. Prywatnie – szczęśliwa żona i dumna mama.
 • mgr Aleksandra Stupecka – pracuje jako psycholog, prowadząc konsultacje dla młodzieży i dorosłych oraz terapie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jest pierwszym na terenie Płocka Instruktorem stażystą The Creighton Model FertilityCare™ System – FCPI. Pracuje zarówno z parami doświadczającymi niepłodności, jak i z osobami chcącymi stosować Model Creighton w celu odłożenia poczęcia dziecka w czasie. Współpracuje z lekarzami – konsultantami medycznymi NaProTechnology ®. Wraz z mężem prowadzi Spotkania dla narzeczonych na terenie diecezji płockiej w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie.  Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą.
 • mgr Hanna Stupecka – absolwentka psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy o specjalności psychologia kliniczna. Uzyskała Certyfikat Rocznego Szkolenia w Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń osób dorosłych prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie według standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Specjalizuje się w diagnostyce oraz poradnictwie psychologicznym. W swojej pracy szczególnie ceni możliwość współdziałania z młodzieżą oraz rodzinami. W obszarze jej zainteresowań znajduje się psychologia wychowawcza, społeczna oraz neuropsychologia.
 • mgr Piotr Wyszomirski – Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku psychologia. W marcu 2015 roku uzyskał dyplom Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. W swojej praktyce kieruje się założeniami nurtu integracyjnego.
 • mgr Marta Pardyka – absolwentka psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, specjalność psychologia zdrowia i psychoterapia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży oraz liczne szkolenia podnoszące umiejętności w zakresie pracy z dziećmi.

PEDAGOGÓW:

 • mgr Małgorzata Rucińska-Kasprowicz –
 • mgr Ewa Bernatowicz – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – wydział psychologiczny o kierunku doradca zawodowy, Mediator Sądowy. Prowadzi mediacje rodzinne, karne, cywilne i przed sądowe oraz terapię rodzinną dzieci i młodzieży. Diagnozuje dzieci mające problemy z nauką czytania i pisania. Ukończyła kurs Zespołów Interdyscyplinarnych wobec problemów rodzin w sytuacji kryzysowej i przewlekle trudnej, kurs dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także kurs – diagnoza i kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi (nadpobudliwość psychoruchowa). Prowadziła warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej „Zawsze masz wybór”, dla wolontariuszy programu „Starszy brat – starsza siostra”, dla nauczycieli „Dziecko z zespołem ADHD”, dla osadzonych w Zakładzie Karnym. Pomoc osobom potrzebującym jest dla niej działaniem priorytetowym.
 • mgr Ewa Stania-Tomczak – pedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta. Specjalizuje się w pracy indywidualnej oraz grupowej z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze oraz zagrożoną niedostosowaniem społecznym. Prowadzi konsultacje dla rodziców wspierające ich funkcję wychowawczą.
 • mgr Katarzyna Dąbkowska – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog o specjalności resocjalizacja, doradca zawodowy oraz coach. Ukończyła Studium Psychologii i Psychoterapii (SPCH). Trener Treningu Zastępowania Agresji (A. Goldsteina). Specjalizuje się w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. Ulubiona dziedzina to praca z młodzieżą, z trudnościami wieku dojrzewania. Prywatnie: wielbicielka górskich wędrówek z poezją śpiewaną w uszach. Obdarzona wyjątkowym potencjałem humoru.
 • mgr Magdalena Ratkowska –
 • mgr Aleksandra Koszewska –

TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ:

 • mgr Milena Kamińska –  

SPECJALISTÓW DS. PRZEMOCY DOMOWEJ:

 • mgr Beata Czerwińska – 

LOGOPEDÓW:

 • mgr Beata Czerwińska – 

PRAWNIKÓW:

 • mgr Cezary Dusio – absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • mgr Daniel Olender – absolwent prawa na Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • mgr Aneta Kilijan-Matusiak – 
 • mec. mgr Ewa Foryszewska-Jarzyńska – radca prawny, absolwenta prawa na Uniwersytecie Warszawskim i University of Florida Fredric G. Levin Collage of Law.
 • mgr Wojciech Świgost – absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

MEDIATORÓW:

 • mgr Ewa Bernatowicz – absolwentka pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego; ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim – wydział psychologiczny o kierunku doradca zawodowy, Mediator Sądowy. Prowadzi mediacje rodzinne, karne, cywilne i przed sądowe oraz terapię rodzinną dzieci i młodzieży. Diagnozuje dzieci mające problemy z nauką czytania i pisania. Ukończyła kurs Zespołów Interdyscyplinarnych wobec problemów rodzin w sytuacji kryzysowej i przewlekle trudnej, kurs dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także kurs – diagnoza i kompleksowe metody pracy z zachowaniami problemowymi (nadpobudliwość psychoruchowa). Prowadziła warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej „Zawsze masz wybór”, dla wolontariuszy programu „Starszy brat – starsza siostra”, dla nauczycieli „Dziecko z zespołem ADHD”, dla osadzonych w Zakładzie Karnym. Pomoc osobom potrzebującym jest dla niej działaniem priorytetowym.
 • dr Katarzyna Olszewska – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; teolog /specjalizacja teologia pastoralna/, terapeuta, doradca rodzinny, mediator, nauczyciel. Jest członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także społecznym kuratorem sądowym. Zainteresowania zawodowe wiąże z pomocą w rozwiązywaniu konfliktów i problemów związanych z przemocą, terapią osób w żałobie, terapią pedagogiczną a także nauczaniem metody objawowo-termicznej wg Rötzera.
 • mgr Anna Stania-Skalska – psycholog, mediator rodzinny, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, doradca życia rodzinnego. Aktualnie w trakcie 4-letniego studium psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje psychologiczne i warsztaty dla rodziców. Prywatnie – szczęśliwa żona i dumna mama.
 • mgr Joanna Piekarska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, mediatorka, szkoli się w Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (szkolenie spełnia wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego). Doświadczenie kliniczne zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ma doświadczenie pracy z małżeństwami w kryzysie, z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, z młodzieżą. Pracuje pod stałą superwizją.

TEOLOGÓW:

 • ks. dr Wojciech Kućko –  /rozeznanie duchowe i poradnictwo rodzinne/ absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademii „Alfonsiana” Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, koordynator poradni małżeńsko-rodzinnej w CPP METANOIA, diecezjalny duszpasterz rodzin.
 • ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk – /psychoterapia/ absolwent na Istituto Patristico „Augustinianum” w Rzymie, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, certyfikowany terapeuta SPCH.
 • ks. dr Jarosław Kamiński – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor CPP METANOIA, doradca małżeński, wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płocku, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych, głównie dotyczących duszpasterstwa rodzin, poradnictwa małżeńsko-rodzinnego, pedagogizacji rodziców i wychowania moralno-religijnego w rodzinie.
 • ks. mgr Jarosław Mokrzanowski  absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wicedyrektor CPP METANOIA, członek płockiego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • mgr Witold Wybult – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

NAUCZYCIELI  NPR:

 • mgr Bogumiła Wierzbicka – 
 • mgr Luiza Berezowska – absolwentka teologii na UKSW w Warszawie, doradca życia rodzinnego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, etyki, wychowania do życia w rodzinie.
 • dr Katarzyna Olszewska – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich; teolog /specjalizacja teologia pastoralna/, terapeuta, doradca rodzinny, mediator, nauczyciel. Jest członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także społecznym kuratorem sądowym. Zainteresowania zawodowe wiąże z pomocą w rozwiązywaniu konfliktów i problemów związanych z przemocą, terapią osób w żałobie, terapią pedagogiczną a także nauczaniem metody objawowo-termicznej wg Rötzera.
 • mgr Małgorzata Tomczak – 
 • mgr Sławomir Tomczak – 
 • mgr Anna Stania-Skalska – psycholog, mediator rodzinny, socjoterapeuta, oligofrenopedagog, doradca życia rodzinnego. Aktualnie w trakcie 4-letniego studium psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Na co dzień zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży, prowadzi konsultacje psychologiczne i warsztaty dla rodziców. Prywatnie – szczęśliwa żona i dumna mama.
 • mgr Marek Skalski – z powołania doradca życia rodzinnego, wraz z żoną prowadzi „Spotkania dla narzeczonych”.
 • mgr Małgorzata Rucińska-Kasprowicz
 • mgr Aleksandra Stupecka – jest pierwszym na terenie Płocka Instruktorem stażystą The Creighton Model FertilityCare™ System – FCPI. Pracuje zarówno z parami doświadczającymi niepłodności, jak i z osobami chcącymi stosować Model Creighton w celu odłożenia poczęcia dziecka w czasie. Współpracuje z lekarzami – konsultantami medycznymi NaProTechnology ®. Wraz z mężem prowadzi Spotkania dla narzeczonych na terenie diecezji płockiej w ramach bezpośredniego przygotowania do małżeństwa i życia w rodzinie. Pracuje również jako psycholog, prowadząc konsultacje dla młodzieży i dorosłych oraz terapie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prywatnie jest szczęśliwą żoną i mamą.
 • mgr Piotr Stupecki – wraz z żoną prowadzi „Spotkania dla narzeczonych”.
 • mgr Magdalena Ratkowska – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • mgr Edyta Śpiegowska –  absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

KAPŁANI PROWADZĄCY „SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH”:

 • ks. mgr Jarosław Mokrzanowski – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wicedyrektor CPP METANOIA, członek płockiego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 • ks. mgr Roman Bagiński  absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, doradca małżeńsko-rodzinny, duszpasterz związków niesakramentalnych.
 • ks. mgr Andrzej Pieńdyk  absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, przewodniczący Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, diecezjalny moderator ruchu Domowego Kościoła.
 • ks. mgr Andrzej Janicki – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, audytor w Sądzie Biskupim w Płocku, duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Płocku.
 • ks. mgr Krzysztof Ruciński  absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Młodzieżowego Centrum Edukacyjno-Wychowawczego STUDNIA w Płocku, diecezjalny duszpasterz młodzieży, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie.
 • ks. dr Wojciech Kućko – /rozeznanie duchowe i poradnictwo rodzinne/ absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademii „Alfonsiana” Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, koordynator poradni małżeńsko-rodzinnej w CPP METANOIA, diecezjalny duszpasterz rodzin.
 • ks. mgr Robert Banasiak  absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Płockiego Instytutu Wydawniczego i Płockiej Księgarni Diecezjalnej.
 • ks. dr Jarosław Kamiński – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor CPP METANOIA, doradca małżeński, wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Płocku, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych, głównie dotyczących duszpasterstwa rodzin, poradnictwa małżeńsko-rodzinnego, pedagogizacji rodziców i wychowania moralno-religijnego w rodzinie.
 • ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.