Nie możecie porozumieć się?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Mediator

Ukończyłam 3 kierunki studiów: Prawo, Finanse i Rachunkowość oraz Administrację na Uniwersytecie Łódzkim. Mam ponad 10-letnie doświadczenie w branży prawniczej. Od 2018 roku jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi oraz mediatorem sądowym, wpisanym na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku. Prowadzę kancelarię adwokacką w Łodzi i w Płocku, zajmując się sprawami cywilnymi, rodzinnymi, karnymi i gospodarczymi.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzę mediacje od 20 lat. Jestem na liście mediatorów Sądu Okręgowego w Płocku. Prowadzę mediacje rodzinne i karne.

Prywatnie jestem żoną i matką oraz z zamiłowania i wykształcenia plastykiem. Zdobyłam tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej /UKSW/; Ukończyłam Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, posiadam uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze. Jestem trenerem ART /Trening Zastępowania Agresji/, terapeutą pedagogicznym oraz mediatorem sądowym. Natomiast w zakresie nauczania metody objawowo – termicznej wg Rötzera jestem nauczycielem dyplomowanym.

Jestem księdzem, który od 2013 roku pracuje jako kapelan w ciechanowskim szpitalu. Ukończyłem studia podyplomowe z Profilaktyki przemocy seksualnej względem dzieci i młodzieży na Ignatianum w Krakowie, a także studia podyplomowe z mediacji rodzinnych i społecznych na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od momentu powstania filii CPP METANOIA w Ciechanowie jestem za nią odpowiedzialny. Spotykam się z ludźmi jako mediator, w Ciechanowie w ramach pogotowia duchowego, a także prowadzę spotkania dla narzeczonych.