Nie możecie porozumieć się?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Mediator

Prywatnie jestem żoną i matką oraz z zamiłowania i wykształcenia plastykiem. Zdobyłam tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej /UKSW/; Ukończyłam Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, posiadam uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze. Jestem trenerem ART /Trening Zastępowania Agresji/, terapeutą pedagogicznym oraz mediatorem sądowym. Natomiast w zakresie nauczania metody objawowo – termicznej wg Rötzera jestem nauczycielem dyplomowanym.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna oraz Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia Mediacje Pojednawcze w Rodzinie zgodnego ze standardami Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Uczestniczyłam w kursach poświęconych mutyzmowi, terapii dzieci z autyzmem oraz pracy z trudnym nastolatkiem metodą dialogu motywującego. Jestem instruktorem rozpoznawania płodności wg Modelu Creighton (Fertility Care Practitioner) oraz nauczycielem metody objawowo-termicznej. Jako doradca życia rodzinnego prowadzę wraz z mężem Spotkania dla Narzeczonych. Szczególnie bliska mojemu sercu jest tematyka niepłodności z perspektywy psychologicznej. Pracuję z małżeństwami doświadczającymi trudności w poczęciu dziecka oraz poronienia, jak również z młodzieżą i rodzicami z problemami wychowawczymi. Praca z drugim człowiekiem bardzo wiele mnie uczy, a zaufanie, którym obdarzają mnie pacjenci jest dla mnie ogromnym zaszczytem.
Prywatnie jestem żoną i mamą czwórki dzieci. Uwielbiam rodzinne wyprawy po górach.

Jestem księdzem, który od 2013 roku pracuje jako kapelan w ciechanowskim szpitalu. Ukończyłem studia podyplomowe z Profilaktyki przemocy seksualnej względem dzieci i młodzieży na Ignatianum w Krakowie, a także studia podyplomowe z mediacji rodzinnych i społecznych na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od momentu powstania filii CPP METANOIA w Ciechanowie jestem za nią odpowiedzialny. Spotykam się z ludźmi jako mediator, w Ciechanowie w ramach pogotowia duchowego, a także prowadzę spotkania dla narzeczonych.