Cieszymy się, że w roku 2024 specjaliści naszego centrum obecni są w gminach Gołymin – Ośrodek, Opinogóra i Sońsk.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w wyżej wymienionych gminach.