Porady dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego

Świadczenie porad i konsultacji u specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • środa 15.30-17.30

Świadczenie porad i konsultacji przez terapeutę uzależnień

 • środa 13.00-15.30

Świadczenie mediacji

 • poniedziałek i środa 17.00-20.00

Świadczenie porad i konsultacji pedagoga

 • wtorek i czwartek 17.00-18.30

Świadczenie porad i konsultacji psychologa

 • piątek 14.00-20.00

Doradztwo duchowe

 • po uzgodnieniu telefonicznym w sekretariacie CPP Metanoi

Nasi specjaliści

 • Psycholog – Ewa Kortes-Pakuszewska , Grażyna Olszewska-Pawluk
 • Pedagog – Sylwia Falęta
 • Mediator – Ks Maciej Szostak
 • Terapeuta uzależnień – Jolanta Pyra
 • Specjalista ds przemocy w rodzinie – Jolanta Pyra