Naturalne metody rozpoznawania płodności

Od kilku lat CPP „METANOIA” współpracuje z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. Józefa Rötzera w Warszawie. Przekazujemy narzeczonym i małżonkom wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące naturalnych metod rozpoznawania płodności. Zapraszamy na konsultacje do naszych instruktorów, którzy dzięki metodzie Rötzera pomogą:

(1) ocenić stan płodności i zdrowia kobiety,

(2) w świadomym wyborze najlepszego czasu na poczęcie dziecka,

(3) zwiększyć szansę powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny /również u par o obniżonej płodności/,

(4) odłożyć poczęcie na późniejszy termin,

(5) budować głęboką więź małżeńską i wzrost wzajemnej atrakcyjności.

Metoda Rötzera

Metoda austriackiego lekarza, prof. Josefa Rötzera umożliwia rozpoznanie okresów płodności i niepłodności w cyklu miesiączkowym. Prof. Rötzer w naukowy sposób wykazał zależność między cyklicznie występującymi, łatwymi do zaobserwowania objawami w przebiegu cyklu miesiączkowego a możliwością określenia aktualnego stanu płodności kobiety.

W metodzie Rötzera płodność kobiety rozpoznaje się na podstawie wspólnej analizy zmian powiązanych ze sobą wskaźników:

  • jakości śluzu wydzielanego przez szyjkę macicy
  • wysokości podstawowej temperatury ciała
  • cech szyjki macicy spostrzeganych w czasie badania dokonywanego przez kobietę (dla chętnych).

Metoda Rötzera jest pierwszą na świecie metodą objawowo-termiczną. Jej pierwotną nazwę (Sympto-Thermal Method) rozszerzono później na całą grupę metod rozpoznawania płodności wykorzystujących obserwacje śluzu i pomiar podstawowej temperatury ciała.

Poszukiwania dokładnej, bazującej na rozpoznaniu objawów płodności, metody planowania poczęć wypłynęły z osobistej potrzeby prof. Rötzera i jego żony. Kiedy Josef (wówczas 25-letni student medycyny) i Margareta pobierali się tuż po II Wojnie Światowej, chcieli mieć sześcioro dzieci. Po urodzeniu się trzeciego dziecka byli już tak zmęczeni, że zaczęli zastanawiać się jak w skuteczny i etyczny sposób odroczyć w czasie poczęcie kolejnych.

Nauczyciele NPR

Nasi specjaliści