Staracie się o dziecko?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Instruktor Modelu Creighton

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna oraz Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia Mediacje Pojednawcze w Rodzinie zgodnego ze standardami Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Uczestniczyłam w kursach poświęconych mutyzmowi, terapii dzieci z autyzmem oraz pracy z trudnym nastolatkiem metodą dialogu motywującego. Jestem instruktorem rozpoznawania płodności wg Modelu Creighton (Fertility Care Practitioner) oraz nauczycielem metody objawowo-termicznej. Jako doradca życia rodzinnego prowadzę wraz z mężem Spotkania dla Narzeczonych. Szczególnie bliska mojemu sercu jest tematyka niepłodności z perspektywy psychologicznej. Pracuję z małżeństwami doświadczającymi trudności w poczęciu dziecka oraz poronienia, jak również z młodzieżą i rodzicami z problemami wychowawczymi. Praca z drugim człowiekiem bardzo wiele mnie uczy, a zaufanie, którym obdarzają mnie pacjenci jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

Prywatnie jestem żoną i mamą czwórki dzieci. Uwielbiam rodzinne wyprawy po górach.

Nauczyciel NPR

Wieloletni doradca życia rodzinnego diecezji płockiej, absolwentka UKSW w Warszawie na kierunku teologia, ukończone studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego, etyki.

Prywatnie jestem żoną i matką oraz z zamiłowania i wykształcenia plastykiem. Zdobyłam tytuł doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej /UKSW/; Ukończyłam Studium Poradnictwa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, posiadam uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na rodziny adopcyjne i zastępcze. Jestem trenerem ART /Trening Zastępowania Agresji/, terapeutą pedagogicznym oraz mediatorem sądowym. Natomiast w zakresie nauczania metody objawowo – termicznej wg Rötzera jestem nauczycielem dyplomowanym.

Mąż i żona od 9 lat. Oprócz tego, że się kochamy to jeszcze się lubimy!  Marta: ponieważ moją pasją są ludzie pracuję najbliżej nich – jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. W tym zakresie także się rozwijam dlatego ukończyłam Pedagogikę Specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej, Studium Nauk o Rodzinie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Porozumienie bez Przemocy wg Marshalla B. Rosenberga na Collegium Civitas. Marcin: z wykształcenia jestem chemikiem i na co dzień zajmuje się jakością paliw. Spotkania dla narzeczonych prowadzimy od 2017 r. To dla nas okazja do rozwijania się w zakresie tematyki płodności, więzi małżeńskiej, komunikacji, a także do refleksji i pracy nad naszą relacją.

Prywatnie jesteśmy szczęśliwym małżeństwem i rodzicami trójki dzieci. Karolina: z zawodu jestem fizjoterapeutką, z zamiłowania fotografem. Hubert: jestem trenerem piłki nożnej i nauczycielem. Doradcami życia rodzinnego jesteśmy od 2019 roku. Praca z narzeczonymi sprawia nam dużo satysfakcji, pozwala rozwijać swoje zainteresowania i pogłębia naszą relację.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna oraz Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia Mediacje Pojednawcze w Rodzinie zgodnego ze standardami Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Uczestniczyłam w kursach poświęconych mutyzmowi, terapii dzieci z autyzmem oraz pracy z trudnym nastolatkiem metodą dialogu motywującego. Jestem instruktorem rozpoznawania płodności wg Modelu Creighton (Fertility Care Practitioner) oraz nauczycielem metody objawowo-termicznej. Jako doradca życia rodzinnego prowadzę wraz z mężem Spotkania dla Narzeczonych. Szczególnie bliska mojemu sercu jest tematyka niepłodności z perspektywy psychologicznej. Pracuję z małżeństwami doświadczającymi trudności w poczęciu dziecka oraz poronienia, jak również z młodzieżą i rodzicami z problemami wychowawczymi. Praca z drugim człowiekiem bardzo wiele mnie uczy, a zaufanie, którym obdarzają mnie pacjenci jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

Prywatnie jestem żoną i mamą czwórki dzieci. Uwielbiam rodzinne wyprawy po górach.

Jestem doradcą życia rodzinnego od 2016 roku. Razem z żoną prowadzę Spotkania dla Narzeczonych, współprowadziłem również kurs dla kandydatów na doradców życia rodzinnego. Jestem szafarzem nadzwyczajnym Komunii Świętej.

Prywatnie mąż i tata czwórki dzieci.

Jestem absolwentką Studiów Nauk o Rodzinie w Łominkach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zdobywając przy tym specjalność „Starszego Specjalisty od spraw małżeństwa i rodziny”. Swój warsztat zawodowy realizuję od ponad 15 lat pracując z młodymi ludźmi pragnącymi zawrzeć związek małżeński w dekanacie mławskim wschodnim i zachodnim oraz od nie dawna także w Ciechanowie we współparcy CPP Metanoia. Swoje zainteresowania na temat małżeństwa i rodziny rozwijam poprzez  literaturę, a także przez uczestnictwo w róznych sympozjach naukowych dotyczących aktualnych problemów małżeństwa i rodziny. Nadmienię, że od ponad 6 lat jestem także katechetką. Prywatnie pasjonatka grania na bębnach „Djambe”, słuchania muzyki szczególnie religijnej oraz wyrażająca swoje emocje tańcem latyno-amerykańskim.

Posiadam wykształcenie informatyczne. Od 2010 roku służę narzeczonym i małżonkom diecezji płockiej jako Doradca Życia Rodzinnego. Przede wszystkim jestem jednak mężem i ojcem trójki dzieci. Wolny czas najchętniej spędzam z rodziną. Lubię oglądać mecze piłki nożnej z synem i czytać kryminały. Jestem pasjonatem kuchni amerykańskiej – bardzo lubię jeść burgery. Relaksuje mnie dbanie o domowy trawnik.