Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z problemami dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi.

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA „METANOIA”
ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE:

DIAGNOSTYKA:

 1. Badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci z ryzyka dysleksji (wiek 5-7 lat)
 2. Badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży:
 • z trudnościami w nauce poprawnego pisania i czytania,
 • z innymi trudnościami w nauce,
 • z problemami emocjonalnymi wieku dorastania,
 • z problemami wychowawczymi.

TERAPIA:

 • psychologiczna,
 • pedagogiczna dla dyslektyków,
 • trening pamięci.

KONSULTACJE I PORADY:

 • psychologiczne,
 • pedagogiczne,
 • neurologiczne,
 • z zakresu orientacji zawodowej.

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI:

 • praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo (ADHD).

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW:

 • dziecko nadpobudliwe w domu, jakie stosować metody pracy.

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW SZKOLNYCH:

 • mediacje szkolne uczeń-uczeń, uczeń-nauczyciel, nauczyciel-rodzic.

ZAPEWNIAMY KRÓTKIE TERMINY OCZEKIWANIA

RODZICE MOGĄ ZGŁASZAĆ SIĘ BEZ SKIEROWAŃ

NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA

PORADNIA MA PRAWO WYDAWANIA OPINII, KTÓRE HONOROWANE SĄ PRZEZ WSZYSTKIE SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE

Psycholog

Nasi specjaliści

Pedagog

Nasi specjaliści