Potrzebujesz rozmowy?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Psycholog

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Certyfikat nr 372. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, agorafobia, lęk społeczny, lęk o zdrowie, lęk uogólniony, obsesje i kompulsje), zaburzeniami nastroju i depresją oraz przeżywającymi różnego rodzaju trudności życiowe, trudności w relacjach i sytuacje kryzysu. Pracuję pod stałą superwizją.

Jestem absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tytuł magistra psychologii uzyskałem w lipcu 2021 roku. Moją pracę skupiam na osobach młodych, wkraczających w dorosłość, których dotykają problemy związane z poczuciem własnej wartości i pewności siebie. W spectrum moich zainteresowań znajdują się również zaburzenia związane z adaptacją. Podczas swojej pracy poruszam tematy relacji rodzinnych i międzyludzkich.

Jestem psycholożką, terapeutką i trenerką Dialogu Motywującego. W 2011 roku ukończyłam specjalistyczne szkolenie dla trenerów Dialogu Motywującego TNT, uzyskując członkostwo w międzynarodowym stowarzyszeniu trenerów Dialogu Motywującego – MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). Od 2018 roku jestem członkinią Rady Trenerów i Superwizorów Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Od ponad 11 lat prowadzę Akademię Dialogu Motywującego, w ramach której szkolę i superwizuję z zakresu DM przedstawicieli różnych grup zawodowych. W pracy terapeutycznej z dorosłymi pracuję w duchu Dialogu Motywującego.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna oraz Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia Mediacje Pojednawcze w Rodzinie zgodnego ze standardami Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Uczestniczyłam w kursach poświęconych mutyzmowi, terapii dzieci z autyzmem oraz pracy z trudnym nastolatkiem metodą dialogu motywującego. Jestem instruktorem rozpoznawania płodności wg Modelu Creighton (Fertility Care Practitioner) oraz nauczycielem metody objawowo-termicznej. Jako doradca życia rodzinnego prowadzę wraz z mężem Spotkania dla Narzeczonych. Szczególnie bliska mojemu sercu jest tematyka niepłodności z perspektywy psychologicznej. Pracuję z małżeństwami doświadczającymi trudności w poczęciu dziecka oraz poronienia, jak również z młodzieżą i rodzicami z problemami wychowawczymi. Praca z drugim człowiekiem bardzo wiele mnie uczy, a zaufanie, którym obdarzają mnie pacjenci jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

Prywatnie jestem żoną i mamą czwórki dzieci. Uwielbiam rodzinne wyprawy po górach.

Ukończyłam z wyróżnieniem 5-letnie magisterskie studia psychologiczne (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi i trudnościami emocjonalnymi oraz wspierając ich rodziców podczas konsultacji psychologicznych. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Obecnie jestem w trakcie rocznego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.

Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS. Od 20 lat pracuję jako psycholog. Mam duże doświadczenie, przede wszystkim we współpracy z młodzieżą i dorosłymi. Czas adolescencji jest trudny zarówno dla samego nastolatka, jak i dorosłych wokół niego. Dzieje się wtedy dużo – w organizmie, w emocjach, w myśleniu i często w podejmowanych działaniach. A i my, dorośli, potrzebujemy uwagi, zainteresowania i wysłuchania. Lubię uważnie słuchać. „Człowiek to moja pasja”, praca jest moją pasją.

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku psychologia. W marcu 2015 roku uzyskał dyplom Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktualnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Płońsku, Centrum Psychologiczno- Pastoralnym Metanoia, Poradnią Rozmównica, Centrum Medycznym Mama i Ja oraz Laboratorium Psychologiczno- Medycznym Neurolines.

Jestem doktorem teologii pastoralnej w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłem Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz jestem w tracie Studiów Podyplomowych Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuję z osobami pełnoletnimi, mającymi kryzysy życiowe, trudności związane z uzależnieniami oraz problemy w relacjach z ludźmi, szczególnie w relacjach małżeńskich. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łączące różne nurty oraz metody pracy z pacjentem. Charakter pracy obejmuje poradnictwo krótko i średnioterminowe. W Centrum Metanoia prowadzę także Spotkania dla Narzeczonych.

Your Content Goes Here