Potrzebujesz rozmowy?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Psycholog

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Certyfikat nr 372. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, agorafobia, lęk społeczny, lęk o zdrowie, lęk uogólniony, obsesje i kompulsje), zaburzeniami nastroju i depresją oraz przeżywającymi różnego rodzaju trudności życiowe, trudności w relacjach i sytuacje kryzysu. Pracuję pod stałą superwizją.

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku psychologia. W marcu 2015 roku uzyskał dyplom Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktualnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Płońsku, Centrum Psychologiczno- Pastoralnym Metanoia, Poradnią Rozmównica, Centrum Medycznym Mama i Ja oraz Laboratorium Psychologiczno- Medycznym Neurolines.

Jestem doktorem teologii pastoralnej w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłem Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz jestem w tracie Studiów Podyplomowych Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuję z osobami pełnoletnimi, mającymi kryzysy życiowe, trudności związane z uzależnieniami oraz problemy w relacjach z ludźmi, szczególnie w relacjach małżeńskich. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łączące różne nurty oraz metody pracy z pacjentem. Charakter pracy obejmuje poradnictwo krótko i średnioterminowe. W Centrum Metanoia prowadzę także Spotkania dla Narzeczonych.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here