Potrzebujesz rozmowy?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Psycholog

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. Certyfikat nr 372. Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, agorafobia, lęk społeczny, lęk o zdrowie, lęk uogólniony, obsesje i kompulsje), zaburzeniami nastroju i depresją oraz przeżywającymi różnego rodzaju trudności życiowe, trudności w relacjach i sytuacje kryzysu. Pracuję pod stałą superwizją.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na specjalności psychologia kliniczna oraz Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Ukończyłam szkolenie I i II stopnia Mediacje Pojednawcze w Rodzinie zgodnego ze standardami Szkolenia Mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Uczestniczyłam w kursach poświęconych mutyzmowi, terapii dzieci z autyzmem oraz pracy z trudnym nastolatkiem metodą dialogu motywującego. Jestem instruktorem rozpoznawania płodności wg Modelu Creighton (Fertility Care Practitioner) oraz nauczycielem metody objawowo-termicznej. Jako doradca życia rodzinnego prowadzę wraz z mężem Spotkania dla Narzeczonych. Szczególnie bliska mojemu sercu jest tematyka niepłodności z perspektywy psychologicznej. Pracuję z małżeństwami doświadczającymi trudności w poczęciu dziecka oraz poronienia, jak również z młodzieżą i rodzicami z problemami wychowawczymi. Praca z drugim człowiekiem bardzo wiele mnie uczy, a zaufanie, którym obdarzają mnie pacjenci jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

Prywatnie jestem żoną i mamą czwórki dzieci. Uwielbiam rodzinne wyprawy po górach.

Jestem psychologiem, coach i doradcą zawodowym oraz absolwentką psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Uzyskałam Certyfikat Rocznego Szkolenia w Terapii Poznawczo – Behawioralnej zaburzeń osób dorosłych prowadzonego przez Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie według standardów wyznaczonych przez European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Ukończyłam kurs Terapii Poznawczo – Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT-EDU w Warszawie posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i warsztatach rozwijających umiejętności pracy terapeutycznej, w tym certyfikowanej sesji coachingowej prowadzonej przez Profesora Johna L. Bennett’a z McColl School of Business. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na oddziałach psychiatrycznych w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej czy Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz w trakcie współpracy z licznymi stowarzyszeniami oraz fundacjami, w tym Fundacji LEX NOSTRA podejmującej działania na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Specjalizuję się w diagnostyce oraz poradnictwie psychologicznym. W swojej pracy szczególnie cenię możliwość współdziałania z młodzieżą oraz rodzinami. W obszarze moich zainteresowań znajduje się psychologia kliniczna oraz neuropsychologia.

Ukończyłam z wyróżnieniem 5-letnie magisterskie studia psychologiczne (specjalność: psychologia kliniczna i osobowości) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi z różnymi wyzwaniami rozwojowymi i trudnościami emocjonalnymi oraz wspierając ich rodziców podczas konsultacji psychologicznych. Stale poszerzam swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach. Obecnie jestem w trakcie rocznego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie.

Jestem psychologiem. Studia ukończyłam na Uniwersytecie Łódzkim uzyskując specjalizację: psychologia kliniczna dorosłego.

Większość życia zawodowego poświęciłam pracy na rzecz rodziny. Przez wiele lat kierowałam Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym i Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku. Mam to szczęście, że mój zawód jest moją pasją. Cieszę się, kiedy wiedzą i  doświadczeniem mogę pomóc ludziom przeżywającym trudności.

Kocham psy, a szczególnie kundle.

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na kierunku psychologia. W marcu 2015 roku uzyskał dyplom Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Aktualnie współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Płońsku, Centrum Psychologiczno- Pastoralnym Metanoia, Poradnią Rozmównica, Centrum Medycznym Mama i Ja oraz Laboratorium Psychologiczno- Medycznym Neurolines.

Jestem doktorem teologii pastoralnej w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłem Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz jestem w tracie Studiów Podyplomowych Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuję z osobami pełnoletnimi, mającymi kryzysy życiowe, trudności związane z uzależnieniami oraz problemy w relacjach z ludźmi, szczególnie w relacjach małżeńskich. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łączące różne nurty oraz metody pracy z pacjentem. Charakter pracy obejmuje poradnictwo krótko i średnioterminowe. W Centrum Metanoia prowadzę także Spotkania dla Narzeczonych.