Poradnia małżeńsko-rodzinna

  • Przeżywasz kryzys małżeński?
  • Doświadczasz trudności komunikacyjnych?
  • Doświadczasz trudności wychowawczych?
  • Doświadczasz różnych problemów rodzinnych?
  • Przeżywasz żałobę po utracie bliskiej osoby?
  • Chcesz poznać naturalne metody rozpoznawania płodności?

zgłoś się do

Poradni Małżeńsko-Rodzinnej

Poradnia oferuje pomoc małżonkom we właściwej komunikacji, kierowaniu płodnością, rozwiązywania konfliktów, kryzysów itp. Pomoc skierowana jest również do rodziców, zwłaszcza młodych, którzy pragną podnieść własną kulturę pedagogiczną. Wizyty umawiamy poprzez sekretariat.