Porady dla mieszkańców Miasta-Gminy Płock

Mieszkańcy Miasta-Gminy Płock, na mocy umowy zawartej pomiędzy naszym Centrum a Urzędem Miasta Płocka, mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych porad psychologów, prawników, pedagogów, mediatorów, neurologopedów, terapeutów uzależnień, specjalistów ds. przemocy domowej z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, nowe substancje psychoaktywne), rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.

Zapraszamy!

Osoby zainteresowane poradami zapraszamy w godzinach dyżurów specjalistów. By jednak uniknąć zbędnego oczekiwania na wizytę zalecamy wcześniejszy kontakt osobisty lub telefoniczny. W przypadku rezygnacji z wizyty prosimy o przekazanie tej informacji do sekretariatu.

Prosimy o kontakt z sekretariatem: 513 107 753