Czy to uzależnienie?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Terapeuta uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień pracująca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, z-ca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku, konsultant dla rodziców dzieci i młodzieży po wczesnej inicjacji alkoholowej.

Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Pomagam osobom uzależnionym, współuzależnionym i z syndromem DDA. Jestem certyfikowanym instruktorem terapii uzależnień.