Czy to uzależnienie?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Terapeuta uzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień pracująca w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, z-ca Kierownika Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Płocku, konsultant dla rodziców dzieci i młodzieży po wczesnej inicjacji alkoholowej.