Chcesz mówić poprawnie?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Logopeda

Jestem z wykształcenia oligofrenopedagogiem oraz logopedą. Ukończyłam studia pedagogiczne magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz w studia logopedyczne podyplomowe w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie.
Przeprowadzam badania i prowadzę terapię zaburzeń mowy dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, także takich ,którzy utracili w różnym stopniu zdolność porozumiewania się z otoczeniem oraz z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną.
Pracując zgodnie z moimi zaleceniami pacjenci usprawniają motorykę narządów artykulacyjnych, poprawiają wydolność oddechową, poszerzają zasób słownictwa, doskonalą umiejętność budowy zdań, poprawiają płynność mówienia, uczą się artykulacji prawidłowych wzorców głosek oraz komunikowania pozawerbalnego. Jednym z najważniejszych czynników dobrej terapii logopedycznej małych pacjentów jest ścisła współpraca z rodzicami, opiekunami dziecka. Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez korygowanie zaburzeń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem orientacyjnego badania mowy.
Z racji zainteresowań oraz chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych biorę czynny udział w konferencjach, webinarach z zakresu logopedii i pedagogiki.