Potrzebujesz porady prawnej?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Prawnik

Jestem absolwentem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie uzyskałem tytuł magistra prawa oraz magistra administracji. Od blisko 15 lat współpracuję z CPP Metanoia, udzielając porad prawnych i obywatelskich. Ponadto od wielu lat zajmuję się polityką społeczną oraz ochroną danych osobowych. Od kilku lat jestem wpisany na listę mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Płocku.

Ukończyłem studia magisterskie na kierunku prawo w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu ukończyłem studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwo i higiena pracy. W Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie ukończyłem studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Od 24 lat związany jestem zawodowo z publicznymi służbami zatrudnienia. Od 15 lat współpracuję z CPP METANOIA gdzie udzielam porad prawnych.

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek prawo. W SPCH ukończyłam Podyplomowe Studium Podstawowych Umiejętności Psychologicznych. Jestem doradcą obywatelskim – świadczę pomoc w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Udzielam porad prawnych. Z CPP Metanoia współpracuję od 2003 roku.

Radca prawny specjalizujący się w prawie rodzinnym, cywilnym, karnym. Od wielu lat współpracuję z pomocą społeczną, w szczególności z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

Magister prawa, doradca obywatelski, doświadczenie w instytucjach pomocy społecznej, autor licznych podręczników z zakresu prawa administracyjnego i prawa pracy, w tym współautor Komentarza do ustawy o pomocy społecznej.