Masz kłopoty duchowe?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Spowiednik

egzorcysta

KONTAKT:

jaroslaw.mokrzanowski@diecezjaplcka.pl

KONTAKT:

szostmacc@gmail.com

tel. 509863151

Kapelan szpitala w Płocku, wicedyrektor CPP Metanoia

KONTAKT:

tel. 507674424

jakub.kepczynski@diecezjaplocka.pl

KONTAKT:

tel. 506297699

KONTAKT:

bartosz.szostak@diecezjaplcka.pl