Masz kłopoty duchowe?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Spowiednik

egzorcysta;

KONTAKT:

tel. 609838997

jaroslaw.mokrzanowski@diecezjaplcka.pl

Kapelan szpitala w Ciechanowie, dyrektor CPP Metanoia;

KONTAKT:

szostmacc@gmail.com

tel. 509863151

Kapelan szpitala w Płocku, wicedyrektor CPP Metanoia

KONTAKT:

tel. 507674424

jakub.kepczynski@diecezjaplocka.pl

Proboszcz parafii p.w. św. Maksymiliana w Płocku;

KONTAKT:

tel. 506297699

KONTAKT:

tel. 505907163

bartosz.szostak@diecezjaplcka.pl