Masz kłopoty duchowe?

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Spowiednik

Jestem księdzem, który od 2013 roku pracuje jako kapelan w ciechanowskim szpitalu. Ukończyłem studia podyplomowe z Profilaktyki przemocy seksualnej względem dzieci i młodzieży na Ignatianum w Krakowie, a także studia podyplomowe z mediacji rodzinnych i społecznych na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od momentu powstania filii CPP METANOIA w Ciechanowie jestem za nią odpowiedzialny. Spotykam się z ludźmi jako mediator, w Ciechanowie w ramach pogotowia duchowego, a także prowadzę spotkania dla narzeczonych.