INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Zgłoszenia prosimy kierować poprzez stronę www.rejestracja-metanoia.com lub osobiście w CPP Metanoia w Płocku (od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00). Informujemy, że liczba uczestników jest ograniczona (w jednej sesji może wziąć udział max. 15 par).
 • Narzeczeni z diecezji płockiej przynoszą ze sobą „Vademecum narzeczonych” („Indeksy spotkań dla narzeczonych”), które otrzymują w kancelarii parafialnej. Pozostałe materiały zostaną im przekazane podczas Spotkań dla narzeczonych.
 • Spotkania dla narzeczonych jako przygotowanie do małżeństwa, prowadzone są metodą wykładu i dialogu. Konieczna jest zatem obecność obojga narzeczonych.
 • Prosimy o zabranie ze sobą notatnika i czegoś do pisania.
 • W niedzielę, na zakończenie spotkania, sprawowana jest Msza Święta w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w intencji narzeczonych uczestniczących w spotkaniach.
 • Dla narzeczonych spoza Płocka oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu (TUTAJ).
 • Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Spotkań dla narzeczonych jest punktualność (sobota o godz. 8.30 i niedziela o godz. 9.00) oraz aktywna obecność w czasie zajęć. W przeciwnym wypadku zaświadczenie nie będzie wydane, a wpłata nie będzie zwrócona.
 • Spotkania obejmują kilkanaście godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładowo-warsztatowej.
 • Zajęcia prowadzi zespół składający się z: księdza, psychologa/pedagoga i doradcy rodzinnego.
 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Spotkań dla narzeczonych.
 • Uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnych wizyt w Poradni małżeńsko-rodzinnej (konferencje dla narzeczonych).
 • Koszt za udział w weekendowych Spotkaniach dla narzeczonych wynosi 260 PLN od pary. Cena obejmuje: wynagrodzenie dla prowadzących, materiały szkoleniowe, indywidualne porady w poradni małżeńsko-rodzinnej, bufet kawowy.

W ramach weekendowego Spotkania dla narzeczonych będziecie korzystać z indywidualnej wizyty w Poradni małżeńsko-rodzinnej. Zapoznajcie się z poniższą instrukcją:

 • Przyjdź do poradni z wypełnioną kartą swojego ostatniego cyklu miesiączkowego.
 • Na czystej karcie cyklu (znajdziesz na stronie – http://www.iner.pl/?x=6), spróbuj zaznaczyć pierwszy dzień ostatniej miesiączki oraz inne objawy, jakie zauważyłaś w swoim cyklu, możesz zacząć mierzyć temperaturę w celu diagnozowania płodności.
 • Na karcie cyklu pod poszczególnymi dniami cyklu należy wpisać datę kalendarzową.
 • Uwaga: Pierwszy dzień cyklu to jednocześnie pierwszy dzień miesiączki.
 • Jeśli z jakichś ważnych powodów nie możesz wykonać powyższych czynności – porozmawiamy o tym w naszej Poradni.

Jeśli chcesz się dobrze przygotować do wizyty w Poradni małżeńsko-rodzinnej, to możesz skorzystać z pomocy:

 • Josef Rotzer, „Sztuka planowania rodziny”.
 • Elżbieta Wójcik „Naturalne planowanie rodziny. Metoda objawowo-termiczna wg. prof. dra med. Józefa Rotzera”.
 • http://www.iner.pl.
 • Indywidualne wizyty w Poradni odbywają się po zakończeniu zajęć w sobotę, czyli po godz. 19.00 i kończą się późnym wieczorem.