Świadczenie porad i konsultacji u specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  • środa 15.30-17.00

Świadczenie porad i konsultacji przez terapeutę uzależnień

  • środa 13.00-15.30

Świadczenie mediacji

  • poniedziałek i środa 17.00-20.00

Świadczenie porad i konsultacji pedagoga

  • wtorek i czwartek 17.00-18.30

Świadczenie porad i konsultacji psychologa

  • piątek 14.00-20.00

Doradztwo duchowe

  • termin spotkania proszę ustalić telefonicznie w sekretariacie CPP Metanoi