Punkty świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie powierzenia zadania organizacjom pozarządowym
Punkt 4 – Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Krakówka 4:
Harmonogram udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
• poniedziałek – czwartek – od 15:30 do 19:30
• piątek – od 15:00 do 19:00