Świadczenie porad i konsultacji u specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

  • wtorek 17.30-19.30

Świadczenie porad i konsultacji przez terapeutę uzależnień

  • czwartek 17.30-19.30

Świadczenie mediacji

  • poniedziałek i środa 18.00-20.00

Świadczenie porad i konsultacji pedagoga

  • środa 17.00-19.00

Świadczenie porad i konsultacji psychologa

  • piątek 14.00-20.00

Doradztwo duchowe