Spotkania dla Narzeczonych

Skorzystaj z pomocy naszych specjalistów

Prowadzący spotkania dla narzeczonych

Od 2009 r. jestem kapłanem diecezji płockiej, studiowałem teologię moralną w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, gdzie uzyskałem doktorat. W diecezji płockiej jestem diecezjalnym duszpasterzem rodzin oraz dyrektorem Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. Jestem także wykładowcą teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, pracownikiem badawczo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. W pracy asystenta Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej staram się pomagać małżeństwom i rodzinom w odkrywaniu piękna ich powołania. W CPP METANOIA prowadzę spotkania dla narzeczonych.

Jestem doktorem teologii pastoralnej w zakresie katechetyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyłem Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich oraz jestem w tracie Studiów Podyplomowych Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pracuję z osobami pełnoletnimi, mającymi kryzysy życiowe, trudności związane z uzależnieniami oraz problemy w relacjach z ludźmi, szczególnie w relacjach małżeńskich. W swojej pracy stosuję podejście integracyjne, łączące różne nurty oraz metody pracy z pacjentem. Charakter pracy obejmuje poradnictwo krótko i średnioterminowe. W Centrum Metanoia prowadzę także Spotkania dla Narzeczonych.

Jestem księdzem diecezji płockiej od 2010 r. Od kilkunastu lat pracuję jako wikariusz, prowadzę katechezę oraz kursy dla narzeczonych w parafiach. Od 2004 r. związany jestem z Pieszą Pielgrzymką Diecezji Płockiej na Jasną Górę, od 2013 r. również jako organizator. Prywatnie jestem miłośnikiem muzyki rockowej, koncertów oraz literatury i filmów s-f.

Jestem księdzem, który od 2013 roku pracuje jako kapelan w ciechanowskim szpitalu. Ukończyłem studia podyplomowe z Profilaktyki przemocy seksualnej względem dzieci i młodzieży na Ignatianum w Krakowie, a także studia podyplomowe z mediacji rodzinnych i społecznych na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od momentu powstania filii CPP METANOIA w Ciechanowie jestem za nią odpowiedzialny. Spotykam się z ludźmi jako mediator, w Ciechanowie w ramach pogotowia duchowego, a także prowadzę spotkania dla narzeczonych.