Poradnia małżeńsko-rodzinna

 • Przeżywasz kryzys małżeński?
 • Doświadczasz trudności komunikacyjnych?
 • Doświadczasz trudności wychowawczych?
 • Doświadczasz różnych problemów rodzinnych?
 • Przeżywasz żałobę po utracie bliskiej osoby?
 • Chcesz poznać naturalne metody rozpoznawania płodności?

zgłoś się do

Poradni Małżeńsko-Rodzinnej

Dyżury specjalistów:

 • Ks. dr Wojciech Kućko /kierownictwo duchowe, poradnictwo małżeńsko-rodzinne/ – terminy wizyt do ustalenia
 • Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski /rozeznanie duchowe/ – termin wizyt do ustalenia
 • dr Katarzyna Olszewska /mediator rodzinny i doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Monika Bil /pedagog i doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Małgorzata Rucińska /pedagog i doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Anna Stania-Skalska /psycholog i doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Marek Skalski /doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Małgorzta Tomczak /doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Sławomir Tomczak /doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Luiza Grabarczyk /doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Bogumiła Wierzbicka /doradca życia rodzinnego/ – termin wizyt do ustalenia
 • mgr Aleksandra Stupecka /psycholog i doradca życia rodzinnego/ – terminy wizyt do ustalenia

Poradnia oferuje pomoc małżonkom we właściwej komunikacji, kierowaniu płodnością, rozwiązywania konfliktów, kryzysów itp. Pomoc skierowana jest również do rodziców, zwłaszcza młodych, którzy pragną podnieść własną kulturę pedagogiczną. Wizyty umawiamy poprzez sekretariat.