Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Płock do korzystania z porad/konsultacji naszych specjalistów w postaci niepłatnej pomocy w ramach umowy zawartej pomiędzy naszym Centrum a Urzędem Miasta Płocka.
Porady ze względu na sytuację epidemiologiczną będą prowadzone zdalnie.

Prosimy o kontakt z sekretariatem: 513 107 753.