+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Artykuły

Ból osamotnienia

Człowiek dotknięty bólem osamotnienia przeżywa cały zespół psychicznych i duchowych doświadczeń. Na pierwsze miejsce wysuwa się poczucie izolacji i śmierci […]

zobacz więcej

Sposoby rozwiązywania konflikt pokoleń w okresie adolescencji

Szczególnie burzliwym okresem w życiu człowieka jest wiek dorastania, zwany też okresem adolescencji, w którym dokonuje się przeobrażenie dziecka w osobę dorosłą. […]

zobacz więcej

Psychologia w polityce – kreowanie wizerunku polityków

Wkroczenie prawa podaży i popytu do polityki wpłynęło na rozwój sposobów pozyskiwania przez polityków sympatii i poparcia ze strony obywateli. […]

zobacz więcej

Asceza

Asceza jest jednym z ważniejszych przejawów życia religijnego. W znaczeniu potocznym najczęściej kojarzy się z wyrzeczeniem i umartwieniem. W rzeczywistości […]

zobacz więcej

Jak pomóc po głębokich urazach?

Kiedy wydarza się w życiu coś smutnego, lub groźnego mamy prawo martwić się lub bać. Kiedy ktoś znajomy zostanie napadnięty […]

zobacz więcej

Integralna wizja człowieka

Początek XXI-tego wieku w cywilizacji Zachodniej charakteryzuje się bolesnym kryzysem człowieka. Jednoznacznie potwierdzają to obiektywne wyznaczniki. Rośnie ilość samobójstw oraz […]

zobacz więcej

Asertywność

Jesteśmy istotami społecznymi, żyjemy wśród ludzi, a do zgodnego współistnienia potrzeba nam wiele umiejętności. Jedną z nich jest asertywność. Zanim […]

zobacz więcej

Radzenie sobie ze stresem

Joanna, kiedy ma zły humor, „lubi” się z kimś pokłócić. Ostatnio ciągle ma zły humor, bo przecież jest jesień, a […]

zobacz więcej