+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Weekendowe spotkania dla narzeczonych w Płocku

Kategoria - Newsy

SPOTKANIA WEEKENDOWE W PŁOCKU

Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA
Al. Kobylińskiego 21a, 09-400 Płock

NAJBLIŻSZE TERMINY w 2019 roku:

12-13 stycznia /lista zamknięta/

19-20 stycznia /lista zamknięta/

26-27 stycznia /lista zamknięta/

Po kliknięciu na <<rejestracja online>> trafisz na stronę rezerwacji, gdzie pojawi się kalendarz na luty. Daty, które podświetlają się kolorem zielonym informują o wolnych miejscach w wybrany weekend. Liczba miejsc ograniczona.

2-3 lutego

<<rejestracja online>>

9-10 lutego 

<<rejestracja online>>

16-17 lutego

<<rejestracja online>>

23-24 lutego 

<<rejestracja online>>

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Zgłoszenia prosimy kierować do CPP METANOIA w Płocku osobiście, telefonicznie: 24 268 04 48, 513 107 753 (od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00), bądź e-mail: metanoia@op.pl. Informujemy, że liczba uczestników jest ograniczona (w jednej sesji może wziąć udział max. 15 par).
 • Narzeczeni z diecezji płockiej przynoszą ze sobą „Vademecum narzeczonych” („Indeksy spotkań dla narzeczonych”), które otrzymują w kancelarii parafialnej. Pozostałe materiały do zostaną im przekazane podczas Spotkań dla narzeczonych.
 • Spotkania dla narzeczonych jako przygotowanie do małżeństwa, prowadzone są metodą wykładu i dialogu. Konieczna jest zatem obecność obojga narzeczonych.
 • Przy zgłoszeniu należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 PLN (lub całą kwotę), pozostałą kwotę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem spotkań. O przyjęciu zgłoszenia nie decyduje dokonanie przelewu na konto bankowe, ale wcześniejsze zapisanie się w Sekretariacie naszego Centrum (telefonicznie, mailowo lub osobiście). W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Spotkaniach dla narzeczonych, zadatek nie będzie zwracany. W tytule przelewu  należy wpisać datę spotkań, na które został zgłoszony zapis oraz nazwiska narzeczonych. Numer konta TUTAJ.
 • Prosimy o zabranie ze sobą notatnika i czegoś do pisania.
 • W niedzielę, na zakończenie spotkania, sprawowana jest Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w intencji narzeczonych uczestniczących w spotkaniach.
 • Dla narzeczonych spoza Płocka oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu (Kliknij TUTAJ).
 • Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Spotkań dla narzeczonych jest punktualność (sobota o godz. 8.30 i niedziela o godz. 9.00) oraz aktywna obecność w czasie zajęć. W przeciwnym wypadku zaświadczenie nie będzie wydane, a wpłata nie będzie zwrócona.
 • Spotkania dla narzeczonych odbywają się w soboty i niedziele po zebraniu grupy uczestników (obowiązują wcześniejsze zapisy).
 • Spotkania obejmują kilkanaście godzin zajęć dydaktycznych w formie  wykładowo-warsztatowej.
 • Zajęcia prowadzi zespół składający się z: księdza, psychologa/pedagoga i doradcy rodzinnego.
 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Spotkań dla narzeczonych.
 • Uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnych wizyt w Poradni małżeńsko-rodzinnej (konferencje dla narzeczonych).
 • Koszt za udział w weekendowych Spotkaniach dla narzeczonych wynosi 210 PLN od pary + 50 PLN jeśli narzeczeni korzystają z indywidualnych porad w Poradni małżeńsko-rodzinnej w naszym Centrum. Cena obejmuje: wynagrodzenie dla prowadzących, materiały szkoleniowe, bufet kawowy.

Jeśli w ramach weekendowego Spotkania dla narzeczonych będziesz korzystać z indywidualnej wizyty w Poradni małżeńsko-rodzinnej, to zapoznaj się z poniższą instrukcją:

 • Przyjdź do poradni z wypełnioną kartą swojego ostatniego cyklu miesiączkowego.
 • Na czystej karcie cyklu (znajdziesz na stronie – http://www.iner.pl/?x=6), spróbuj zaznaczyć pierwszy dzień ostatniej miesiączki oraz inne objawy, jakie zauważyłaś w swoim cyklu, możesz zacząć mierzyć temperaturę w celu diagnozowania płodności.
 • Na karcie cyklu pod poszczególnymi dniami cyklu należy wpisać datę kalendarzową.
 • Uwaga: Pierwszy dzień cyklu to jednocześnie pierwszy dzień miesiączki.
 • Jeśli z jakichś ważnych powodów nie możesz wykonać powyższych czynności – porozmawiamy o tym w naszej Poradni.

Jeśli chcesz się dobrze przygotować do wizyty w Poradni małżeńsko-rodzinnej, to możesz skorzystać z pomocy:

 • Josef Rotzer, „Sztuka planowania rodziny”.
 • Elżbieta Wójcik „Naturalne planowanie rodziny. Metoda objawowo-termiczna wg. prof. dra med. Józefa Rotzera”.
 • http://www.iner.pl.
 • Indywidualne wizyty w Poradni odbywają się po zakończeniu zajęć w sobotę, czyli po godz. 19.00 i kończą się późnym wieczorem.

Program
weekendowych „spotkań dla narzeczonych”:

SOBOTA

Sesja I (godz. 8.30-13.00)

 • Powitanie, określenie celu spotkania, zawiązanie wspólnoty.
 • Płodność mężczyzny i kobiety.
 • Cechy miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.
 • Wartość współżycia płciowego w małżeństwie.
 • Pojęcie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Fizjologiczne i etyczne aspekty metod diagnostycznych.
 • Cykl miesiączkowy kobiety, sposoby obserwacji i rejestracji.
 • Przeprowadzenie ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozpoznawania okresu płodności na przykładowych wykresach.
 • Fizjologia okresu ciąży i omówienie wykresu ciążowego (dziecko w fazie prenatalnej).
 • Rola metod diagnostycznych w kształtowaniu właściwej postawy rodzicielskiej i małżeńskiej.
 • Antykoncepcja, środki wczesnoporonne, metody sztucznej prokreacji, aborcja (kontekst zdrowotny i etyczny).
 • Czynniki warunkujące decyzję o poczęciu dziecka (wartość dziecka w małżeństwie).
 • Specyfika okresu poporodowego.

Przerwa obiadowa (godz. 13.00-14.30)

Sesja II (godz. 14.30-19.00) + indywidualne spotkania w poradni małżeńsko-rodzinnej

 • Mój charakter – moje zachowanie – moja samoakceptacja.
 • Podstawowe cechy małżeństwa chrześcijańskiego (miłość, wierność, uczciwość).
 • Psychologiczne aspekty wyboru współmałżonka.
 • Moralne aspekty czystości przedmałżeńskiej.
 • Właściwa komunikacja drogą do rozwoju więzi małżeńskiej.
 • Doskonalenie wzajemnych relacji w małżeństwie (dialog małżeński).
 • Zagrożenia dla więzi małżeńskiej (zdrada, rutyna, alkoholizm itp.), rozwiązywanie konfliktów małżeńskich i rodzinnych.
 • Przebaczenie – czyli co zrobić ze zranieniami (przebaczenie szansą rozwoju po doznanym zranieniu).
 • Poradnia rodzinna pomocą w rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów małżeńsko-rodzinnych.
 • Apostolstwo świeckich: (formy zaangażowania w życie parafii: poradnictwo rodzinne, organizacje rodzinne, katechizacja dzieci i młodzieży, rady parafialne, media prorodzinne, szkoły i przedszkola katolickie; formy pomocy dla rodziny: poradnie rodzinne, ośrodki pomocowe itp.).

NIEDZIELA

Sesja III (godz. 9.00-13.30) + Msza św.

 • Zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny (małżeństwo jako związek naturalny, małżeństwo w Starym i Nowym Testamencie).
 • Podstawowe dokumenty Kościoła dotyczące rodziny: „Karta Praw Rodziny”, encyklika „Humanae vitae”, adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Konferencja Episkopatu Polski: „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, adhortacja apostolska „Amoris Laetitia”.
 • Sakramentalność małżeństwa.
 • Prawo kościelne o małżeństwie.
 • Treść przysięgi małżeńskiej i liturgia sakramentu małżeństwa.
 • Sakrament pokuty w narzeczeństwie i małżeństwie.
 • Zadania małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.
 • Życie religijne rodziny (sakramenty, święta i inne uroczystości).
 • Małżeństwo w „cieniu krzyża”.
 • Małżeństwo w „jesieni życia”.
 • Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego.
 • Zakończenie i wręczenie zaświadczeń.

W uzasadnianych sytuacjach kolejność poszczególnych Sesji może ulec zmianie.

Informacje szczegółowe:

Zob. Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej

Zob. Formalności i dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa