+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Weekendowe spotkania dla narzeczonych (terminy)

Kategoria - Newsy

Dla osób, które z uzasadnionych powodów nie mogą wziąć udziału w Spotkaniach dla narzeczonych (cztery spotkania po dwie godziny), organizujemy Weekendowe spotkania dla narzeczonych w Płocku. Zgłoszenia prosimy kierować do CPP „METANOIA” w Płocku osobiście, telefonicznie: (24) 268 04 48, 513 107 753 bądź e-mail: metanoia@op.pl. Informujemy, że liczba uczestników jest ograniczona (w jednej sesji może wziąć udział max. 15). Narzeczeni z diecezji płockiej przynoszą ze sobą Indeksy spotkań dla narzeczonych lub Vademecum Narzeczonych, które otrzymują w kancelarii parafialnej. Pozostałe zaś materiały otrzymują w naszym Centrum.

Zob. Instrukcja o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej

Zob. Formalności i dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa

NAJBLIŻSZE TERMINY W 2017 R.:

22-23 kwietnia (lista zamknięta)

29-30 kwietnia (lista zamknięta)

6-7 maja (lista zamknięta)

20-21 maja (lista zamknięta)

27-28 maja (lista zamknięta)

3-4 czerwca (lista zamknięta)

24-25 czerwca

1-2 lipca

* * * * * * *

Terminy spotkań tygodniowych w CPP „Metanoia” w Płocku zobacz tutaj.


WEEKENDOWE SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

(informacje organizacyjne):
 • Spotkanie dla narzeczonych jako przygotowanie do małżeństwa, prowadzone są metodą wykładu i dialogu. Konieczna jest zatem obecność obojga narzeczonych;
 • Przy zgłoszeniu należy wpłacić wpisowe w wysokości 100 PLN (lub całą kwotę), pozostałą kwotę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem spotkań. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniach dla narzeczonych, zadatek nie będzie zwracany;
 • Prosimy o zabranie ze sobą notatnika i czegoś do pisania;
 • W niedzielę, na zakończenie spotkania, sprawowana jest Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku w intencji narzeczonych uczestniczących w spotkaniach;
 • Dla mieszkańców spoza Płocka oferujemy pomoc w znalezieniu noclegu (Kliknij TUTAJ);
 • Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu spotkań dla narzeczonych jest punktualność (sobota o godz. 8.30 i niedziela o godz. 9.00), oraz aktywna obecność w czasie zajęć. W przeciwnym wypadku zaświadczenie nie będzie wydane, a wpłata nie będzie zwrócona;
 • Spotkania dla narzeczonych odbywają się w soboty i niedziele po zebraniu grupy uczestników (obowiązują wcześniejsze zapisy);
 • Spotkania obejmują kilkanaście godzin zajęć dydaktycznych w formie  wykładowo-warsztatowej;
 • Zajęcia prowadzi zespół składający się z: księdza, psychologa/pedagoga i doradcy rodzinnego;
 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu spotkań dla narzeczonych;
 • Uczestnicy mają możliwość skorzystania z indywidualnych wizyt w Poradni małżeńsko-rodzinnej (konferencje dla narzeczonych);
 • Koszt za udział w weekendowych spotkaniach dla narzeczonych wynosi 200 PLN od pary + 50 PLN jeśli narzeczeni korzystają z indywidualnych porad w Poradni małżeńsko-rodzinnej w naszym Centrum;
 • Cena obejmuje: wynagrodzenie dla prowadzących, materiały szkoleniowe, bufet kawowy;
 • Zapisy i dodatkowe informacje telefonicznie, mailowo lub osobiście.
Jeśli w ramach weekendowego spotkania dla narzeczonych będziesz korzystać z indywidualnej wizyty w Poradni małżeńsko-rodzinnej, to zapoznaj się z poniższą instrukcją:
 • Przyjdź do poradni z wypełnioną kartą swojego ostatniego cyklu miesiączkowego.
 • Na czystej karcie cyklu (znajdziesz na stronie – http://www.iner.pl/?x=6), spróbuj zaznaczyć pierwszy dzień ostatniej miesiączki oraz inne objawy, jakie zauważyłaś w swoim cyklu, możesz zacząć mierzyć temperaturę w celu diagnozowania płodności.
 • Na karcie cyklu pod poszczególnymi dniami cyklu należy wpisać datę kalendarzową.
 • Uwaga: Pierwszy dzień cyklu to jednocześnie pierwszy dzień miesiączki.
 • Jeśli z jakichś ważnych powodów nie możesz wykonać powyższych czynności – porozmawiamy o tym w naszej Poradni.
Jeśli chcesz się dobrze przygotować do wizyty w Poradni małżeńsko-rodzinnej, to możesz skorzystać z pomocy:
 • Josef Rotzer, „Sztuka planowania rodziny”;
 • Elżbieta Wójcik „Naturalne planowanie rodziny. Metoda objawowo-termiczna wg. prof. dra med. Józefa Rotzera”;
 • http://www.iner.pl.
 • Indywidualne wizyty w Poradni odbywają się po zakończeniu zajęć w sobotę, czyli po godz. 19.00 i kończą się późnym wieczorem.

PROGRAM

Weekendowych spotkań dla narzeczonych

SOBOTA
Sesja I (godz. 8.30-13.00)
 • Powitanie, określenie celu spotkania, zawiązanie wspólnoty.
 • Płodność mężczyzny i kobiety.
 • Cechy miłości małżeńskiej i rodzicielskiej.
 • Wartość współżycia płciowego w małżeństwie.
 • Pojęcie odpowiedzialnego rodzicielstwa.
 • Fizjologiczne i etyczne aspekty metod diagnostycznych.
 • Cykl miesiączkowy kobiety, sposoby obserwacji i rejestracji.
 • Przeprowadzenie ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozpoznawania okresu płodności na przykładowych wykresach.
 • Fizjologia okresu ciąży i omówienie wykresu ciążowego (dziecko w fazie prenatalnej).
 • Rola metod diagnostycznych w kształtowaniu właściwej postawy rodzicielskiej i małżeńskiej.
 • Antykoncepcja, środki wczesnoporonne, metody sztucznej prokreacji, aborcja (kontekst zdrowotny i etyczny).
 • Czynniki warunkujące decyzję o poczęciu dziecka (wartość dziecka w małżeństwie).
 • Specyfika okresu poporodowego.
Przerwa obiadowa (godz. 13.00-14.30)
Sesja II (godz. 14.30-19.00) + indywidualne spotkania w poradni małżeńsko-rodzinnej
 • Mój charakter – moje zachowanie – moja samoakceptacja.
 • Podstawowe cechy małżeństwa chrześcijańskiego (miłość, wierność, uczciwość).
 • Psychologiczne aspekty wyboru współmałżonka.
 • Moralne aspekty czystości przedmałżeńskiej.
 • Właściwa komunikacja drogą do rozwoju więzi małżeńskiej.
 • Doskonalenie wzajemnych relacji w małżeństwie (dialog małżeński).
 • Zagrożenia dla więzi małżeńskiej (zdrada, rutyna, alkoholizm itp.), rozwiązywanie konfliktów małżeńskich i rodzinnych.
 • Przebaczenie – czyli co zrobić ze zranieniami (przebaczenie szansą rozwoju po doznanym zranieniu).
 • Poradnia rodzinna pomocą w rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów małżeńsko-rodzinnych.
 • Apostolstwo świeckich: (formy zaangażowania w życie parafii: poradnictwo rodzinne, organizacje rodzinne, katechizacja dzieci i młodzieży, rady parafialne, media prorodzinne, szkoły i przedszkola katolickie; formy pomocy dla rodziny: poradnie rodzinne, ośrodki pomocowe itp.).
NIEDZIELA
Sesja III (godz. 9.00-13.30) + Msza św.
 • Zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny (małżeństwo jako związek naturalny, małżeństwo w Starym i Nowym Testamencie).
 • Podstawowe dokumenty Kościoła dotyczące rodziny: „Karta Praw Rodziny”, Encyklika „Humanae vitae”, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, KEP „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”.
 • Sakramentalność małżeństwa.
 • Prawo kościelne o małżeństwie.
 • Treść przysięgi małżeńskiej i liturgia sakramentu małżeństwa.
 • Sakrament pokuty w narzeczeństwie i małżeństwie.
 • Zadania małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej.
 • Życie religijne rodziny (sakramenty, święta i inne uroczystości).
 • Małżeństwo w „cieniu krzyża”.
 • Małżeństwo w „jesieni życia”.
 • Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego.
 • Zakończenie i wręczenie zaświadczeń.
W uzasadnianych sytuacjach kolejność poszczególnych Sesji może ulec zmianie.