+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Kategoria - Newsy

Zapraszamy do składania oferty kompleksowej realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu psychoterapii społecznej dla 30 uczestników/uczestniczek projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Oferty prosimy składać osobiście w siedzibie CPP Metanoia w zamkniętej kopercie opisanej: Organizacja psychoterapii społecznej w ramach realizacji projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.

Czekamy na Państwa oferty do 22 maja do godz. 15.00.

Kryteria oceny ofert:

  1. cena 50% – 50pkt
  2. program 50% – 50pkt, w tym:
  3. program obejmuje zajęcia ruchowe z wykorzystaniem sprzętu sportowego, fitness: 10pkt
  4. program obejmuje zajęcia kształtujące kompetencje cyfrowe: 10pkt
  5. program obejmuje spotkania z gośćmi (autorzy książek, aktorzy, muzycy itp.): 10pkt
  6. program obejmuje dodatkowe zajęcia warsztatowe (kulinarne, decoupage itp.): 10pkt
  7. program obejmuje więcej niż 4 różne rodzaje zajęć integracyjno – aktywizujących: 10pkt

Załączniki: