+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

Dialog Motywujący – metoda rozwijania wewnętrznej motywacji do zmiany

Kategoria - Newsy

Akademia Dialogu Motywującego
oraz
Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA
zapraszają na szkolenie:

Dialog Motywujący – skuteczna metoda rozwijania wewnętrznej motywacji do zmiany

SZKOLENIE ADRESOWANE jest do osób pracujących w szeroko rozumianym obszarze pomocy: prowadzących terapię, kierownictwo duchowe, doradztwo, poradnictwo, interwencje krótkoterminowe, rozmowy motywujące i inn.

ZAPRASZAMY psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, terapeutów, lekarzy, specjalistów pracujących w obszarze uzależnień i resocjalizacji  i wszystkich, którzy w swojej pracy widzą potrzebę motywowania innych do zmiany.

SZKOLENIE POPROWADZI Olga Mrozowska – psycholog, certyfikowany Terapeuta Motywujący Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, trener Dialogu Motywującego, członek Motivational Interviewing Network of Trainers. Autorka i współautorka artykułów na temat Dialogu Motywującego. Prowadzi Akademię Dialogu Motywującego, w ramach której szkoli i superwizuje z tego zakresu przedstawicieli różnych grup zawodowych.

CEL SZKOLENIA: Uczestnicy szkolenia poznają podstawy Dialogu Motywującego (metody, narzędzia i zasady pracy) oraz dowiedzą się w jaki sposób:
• Zwiększać efektywność współpracy z drugim człowiekiem i reagować na jego brak gotowości do zmiany.
• Jak radzić sobie z oporem pojawiającym się między osobą pomagającą a tą której jest udzielane wsparcie.
• Wydobywać wewnętrzną motywację osoby do zmiany, mimo pojawiających się często obaw lub niepewności związanych ze zmianą.
• W sposób motywujący formułować konkretny cel zmiany.
• Opracowywać plan wdrażania w życie pożądanych przez osobę zmian.

FORMA SZKOLENIA:
Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatowej, aktywizującej uczestników: praca w grupach, burza mózgów, praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról – scenki, materiały filmowe; mini-wykłady wprowadzające w zagadnienie w oparciu o prezentację multimedialną.

TERMIN SZKOLENIA:
I etap:
• Pt. 9 maja 2014 r.: 15:00 – 18:00
• Sob. 10 maja 2014 r.:9:00 – 16:00 (w tym godz. przerwa obiadowa)
• Sob. 17 maja 2014 r.: 9:00 – 16:00 (w tym godz. przerwa obiadowa)

Przerwa 2 tygodnie
II etap:
• Sob. 31 maja 2014 r.: 9:00 – 12:30 (praktyka z elementami superwizji)

Łącznie 26 godz. szkoleniowych

Dzięki rozkładzie szkolenia na 2 etapy, z przerwą między kolejnymi dniami szkoleniowymi, uczestnicy będą mieli okazję zastosować zdobytą podczas szkolenia wiedzę i umiejętności w praktyce.
Drugi etap szkolenia (praktyka z elementami superwizji) stworzy uczestnikom szansę na podzielenie się zdobytym doświadczeniem oraz na przepracowanie ewentualnych trudności na jakie mogli napotkać w trakcie wdrażania podejścia motywującego w pracy z drugim człowiekiem.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają certyfikat wydany przez Akademię Dialogu Motywującego.

MIEJSCE SZKOLENIA:
Centrum Psychologiczno-Pastoralne
„METANOIA”
Al. Kobylińskiego 21a
09-400 Płock
e-mail: metanoia@op.pl
tel./fax: 24 268 04 48, 24 268 66 81
tel. kom. 513 107 753
www.cpp-metanoia.com
www.facebook.com/CPPMetanoia

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIE:
1. Zgłoszenie i wpłata w terminie od 15 stycznia 2014 r. do 15 lutego 2014 r. – 350 zł.

2. Zgłoszenie i wpłata w terminie od 16 lutego 2014 r. do 15 marca 2014 r.
– 450 zł.

3. Zgłoszenie i wpłata w terminie od 16 marca 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. – 550 zł.

W cenie szkolenia bufet kawowo-herbaciany.

Wpłatę należy dokonać na nr konta bankowego CPP „METANOIA”: 14 1240 1721 1111 0010 0031 6986. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz informację: „Dialog Motywujący”.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
CPP „METANOIA” tel.: 513-107-753.

Więcej szczegółów na temat Dialogu Motywującego można znaleźć na stronie Akademii Dialogu Motywującego:
www.dialogmotywujacy.com.pl.

W sprawie programu szkolenia prosimy o kontakt z trenerem –  Olgą Mrozowską: kom. 606-81-88-91, olga.mrozowska@dialogmotywujacy.com.pl.