+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!

SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

Projekt „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach […]

zobacz więcej

Weekendowe spotkania dla narzeczonych (terminy)

Dla osób, które z uzasadnionych powodów nie mogą wziąć udziału w Spotkaniach dla narzeczonych (cztery spotkania po dwie godziny), organizujemy Weekendowe […]

zobacz więcej

Kongres „Nauka w służbie życiu”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Międzynarodowym Kongresie „Nauka w służbie Życiu”      Wydarzenie poświęcone będzie zastosowaniu aktualnych osiągnięć medycyny w ochronie […]

zobacz więcej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zapraszamy do składania oferty kompleksowej realizacji usługi polegającej na zorganizowaniu psychoterapii społecznej […]

zobacz więcej

Porady dla mieszkańców Miasta-Gminy Płock ...

Mieszkańcy Miasta-Gminy Płock, na mocy umowy zawartej pomiędzy naszym Centrum a Urzędem Miasta Płocka, mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych porad psychologów, […]

zobacz więcej

Specjalistyczne porady w Gminie Staroźreby

Miło jest nam poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2018 roku kontynuujemy współpracę z Gminą Staroźreby. Nasi […]

zobacz więcej

Nieodpłatna pomoc prawna w Płocku

Na podstawie ustawy z dnia  5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 […]

zobacz więcej

„SdN” – opinie uczestników

Prezentujemy niektóre opinie uczestników „Spotkań dla narzeczonych” organizowanych przez nasze Centrum. Przez „niektóre” rozumiemy tylko te pozytywne ;). Sami rozumiecie […]

zobacz więcej

Oferta

SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK

Projekt „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu […]

Spotkania dla narzeczonych

„Spotkania dla narzeczonych” to obligatoryjna forma bezpośredniego przygotowania kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa. Realizowane są u nas na dwa sposoby: cztery spotkania (co tydzień) po 2 godz. + dwie indywidualne wizyty pary u doradcy życia rodzinnego w odstępie miesięcznym; spotkania weekendowe (sobota-niedziela). To nie jest czas stracony, to inwestycja w niesamowitą przygodę jaką jest małżeństwo i rodzina. Zapraszamy!

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z problemami dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi. Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania, nie obowiązuje rejonizacja, wystawiamy opinie. Zapraszamy!

Poradnia małżeńsko-rodzinna

Poradnia oferuje pomoc małżonkom we właściwej komunikacji, kierowaniu płodnością, rozwiązywania konfliktów, kryzysów itp. Pomoc skierowana jest również do rodziców, zwłaszcza młodych, którzy pragną podnieść własną kulturę pedagogiczną. Tylko osoby przekonane o własnej nieomylności nie szukają pomocy. Zapraszamy!

Porady dla mieszkańców Miasta-Gminy Płock

Mieszkańcy Miasta-Gminy Płock, na mocy umowy zawartej pomiędzy CPP „METANOIA” a Urzędem Miasta Płocka, mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych porad psychologów, prawników, pedagogów, neurologopedów, mediatorów i terapeutów z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Zapraszamy!

Naturalne metody rozpoznawania płodności

Od kilku lat CPP „METANOIA” współpracuje z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. Józefa Rötzera w Warszawie. Przekazujemy narzeczonym i małżonkom wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące naturalnych metod rozpoznawania płodności. Zapraszamy na konsultacje do naszych instruktorów.

Inne porady, kursy, szkolenia, warsztaty

CPP „METANOIA” oferuje wiele ciekawych i cennych szkoleń, kursów i warsztatów. Mają one na celu nabycie kompetentnej wiedzy i zdobycie przydatnych w życiu umiejętności. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

O Metanoi

W języku greckim słowo „metanoia” oznacza „przemianę”. Pragniemy, aby osoby korzystające z usług Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „METANOIA” w Płocku znalazły chęci i siły do przemiany tego, co trudne w ich życiu. Dlatego w naszym Centrum oferujemy pomoc w Poradni psychologiczno-pedagogicznej, Poradni małżeńsko-rodzinnej, Ośrodku poradnictwa i terapii, Zespole spotkań dla narzeczonych, Zespole szkoleń i warsztatów itp. Zapraszamy, przyjdź do nas – „metanoia” naprawdę jest możliwa!

Nasze Centrum powołał dekretem z dnia 30 grudnia 2002 r. Biskup Płocki, odpowiadając w ten sposób na wołanie św. Jana Pawła II o wrażliwość miłosierdzia. Opieką objęci są zarówno rodzice, jak i dzieci dotknięte przemocą, uzależnieniami czy izolacją społeczną. Centrum prowadzi treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności i terapię zranień. Szczególna uwaga skierowana jest na terapię młodych ludzi. Pomoc świadczona jest osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i psychiczne wynikające np. ze straty osób bliskich, zaburzenia kontaktów z bliskimi, z przemocy, utraty sensu życia, bezrobocia. Oferowana jest terapia indywidualna i grupowa. W Centrum znajdują pomoc osoby przeżywające trudności religijne i światopoglądowe. Prowadzona jest działalność informacyjna i formacyjna dotycząca nauki Kościoła katolickiego oraz warsztaty pogłębiania tożsamości religijnej. Odbywają się również spotkania modlitewne i dni skupienia dla pracowników Centrum. Powoływane są grupy wsparcia dla osób przeżywających określone typy trudności. W siedzibie Centrum są do dyspozycji: sala terapii grupowej, pracownia diagnozy pedagogicznej, pracownia diagnozy psychologicznej, sala mediacji rodzinnej, duża sala konferencyjna oraz 5 sal terapii indywidualnej, sekretariat i pokój socjalny. Warto zaznaczyć, że przed wejściem do Centrum znajduje się parking dla samochodów osobowych. Samo zaś wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.