ZAPRASZAMY - spotkania dla narzeczonych *** npr *** psychoterapia *** porady specjalistyczne *** mediacje rodzinne *** diagnoza i terapia metodą McKenziego *** konsultacje *** kursy *** szkolenia *** wolontariat - ZAPRASZAMY

Witamy na stronach CPP "METANOIA"

W języku greckim słowo "metanoia" oznacza "przemianę". Pragniemy, aby osoby korzystające z usług Centrum Psychologiczno-Pastoralnego "METANOIA" w Płocku znalazły chęci i siły do przemiany tego, co trudne w ich życiu. Dlatego w naszym Centrum oferujemy pomoc w Poradni psychologiczno-pedagogicznej, Poradni małżeńsko-rodzinnej, Ośrodku poradnictwa i terapii, Zespole spotkań dla narzeczonych, Zespole szkoleń i warsztatów itp. Zapraszamy, przyjdź do nas - "metanoia" naprawdę jest możliwa!
"Spotkania dla narzeczonych" to obligatoryjna forma bezpośredniego przygotowania kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa. Realizowane są na dwa sposoby: cztery spotkania (co tydzień) po 2 godz. lub weekendy (sobota-niedziela).
Poradnia oferuje pomoc małżonkom we właściwej komunikacji, kierowaniu płodnością, rozwiązywania konfliktów, kryzysów itp. Pomoc skierowana jest również do rodziców, zwłaszcza młodych, którzy pragną podnieść własną kulturę pedagogiczną.
Poradnia prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z problemami dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi.
Mieszkańcy Miasta-Gminy Płock, na mocy umowy zawartej pomiędzy CPP "METANOIA" a Urzędem Miasta Płocka, mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych porad psychologów, prawników, pedagogów, mediatorów i logopedów...
CPP "METANOIA" współpracuje z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. Józefa Rötzera. Przekazujemy narzeczonym i małżonkom wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące naturalnych metod...
CPP "METANOIA" oferuje wiele ciekawych i cennych szkoleń, kursów i warsztatów. Mają one na celu nabycie kompetentnej wiedzy i zdobycie przydatnych w życiu umiejętności. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!