+48 513 107 753 | tel./fax 24 268 04 48, 24 268 66 81
Przekaż 1% dla CPP METANOIA i pomóż pomagać! KRS: 0000343876 - - to tak mało a tak dużo! Dziękujemy!
11899754_680269162073773_8793307462602200874_n

Porady dla mieszkańców Miasta-Gminy Płock

Mieszkańcy Miasta-Gminy Płock, na mocy umowy zawartej pomiędzy CPP „METANOIA” a Urzędem Miasta Płocka, mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych porad […]

zobacz więcej

ja12

Kurs pastoralny dla fotografów i kamerzystów

Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej organizuje kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów. Celem szkolenia jest przybliżenie zainteresowanym liturgii sakramentów oraz […]

zobacz więcej

ja16
Terminy Weekendowych Spotkań dla Narzeczonych

Dla osób, które z uzasadnionych powodów nie mogą wziąć udziału w Spotkaniach dla narzeczonych (cztery spotkania po dwie godziny), CPP […]

zobacz więcej

Bezpłatne porady psychologiczne i pedagogiczne...

Informujemy, że mieszkańcy diecezji płockiej mogą bezpłatnie korzystać w CPP METANOIA z porad psychologów i pedagogów. Oferta skierowana jest głównie […]

zobacz więcej

Przyjaciel
Dziękujemy za 1%

W ostatnich dniach na nasze konto bankowe wpływają pieniądze od wszystkich osób, które zdecydowały odpisać 1% podatku dochodowego na rzecz […]

zobacz więcej

Oferta

Spotkania dla narzeczonych

„Spotkania dla narzeczonych” to obligatoryjna forma bezpośredniego przygotowania kandydatów do zawarcia sakramentu małżeństwa. Realizowane są u nas na dwa sposoby: cztery spotkania (co tydzień) po 2 godz. lub weekendy (sobota-niedziela). To nie jest czas stracony, to inwestycja w niesamowitą przygodę jaką jest małżeństwo i rodzina. Zapraszamy!

lili
Poradnia małżeńsko-rodzinna

Poradnia oferuje pomoc małżonkom we właściwej komunikacji, kierowaniu płodnością, rozwiązywania konfliktów, kryzysów itp. Pomoc skierowana jest również do rodziców, zwłaszcza młodych, którzy pragną podnieść własną kulturę pedagogiczną. Tylko osoby przekonane o własnej nieomylności nie szukają pomocy. Zapraszamy!

lol1
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

Poradnia prowadzi badania psychologiczne i pedagogiczne dla dzieci i młodzieży z problemami dysleksji, trudnościami w nauce poprawnego czytania i pisania, z zaburzeniami emocjonalnymi i wychowawczymi. Zapewniamy krótkie terminy oczekiwania, nie obowiązuje rejonizacja, wystawiamy opinie. Zapraszamy!

poradniapsychologiczna
Porady dla mieszkańców Miasta-Gminy Płock

Mieszkańcy Miasta-Gminy Płock, na mocy umowy zawartej pomiędzy CPP „METANOIA” a Urzędem Miasta Płocka, mogą bezpłatnie korzystać ze specjalistycznych porad psychologów, prawników, pedagogów, mediatorów i logopedów z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz przemocy w rodzinie. Zapraszamy!

plock
Naturalne metody rozpoznawania płodności

Od kilku lat CPP „METANOIA” współpracuje z Instytutem Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. Józefa Rötzera w Warszawie. Przekazujemy narzeczonym i małżonkom wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące naturalnych metod rozpoznawania płodności. Zapraszamy na konsultacje do naszych instruktorów.

lol3
Inne porady, kursy, szkolenia, warsztaty

CPP „METANOIA” oferuje wiele ciekawych i cennych szkoleń, kursów i warsztatów. Mają one na celu nabycie kompetentnej wiedzy i zdobycie przydatnych w życiu umiejętności. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

szkolenia

O Metanoi

W języku greckim słowo „metanoia” oznacza „przemianę”. Pragniemy, aby osoby korzystające z usług Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „METANOIA” w Płocku znalazły chęci i siły do przemiany tego, co trudne w ich życiu. Dlatego w naszym Centrum oferujemy pomoc w Poradni psychologiczno-pedagogicznej, Poradni małżeńsko-rodzinnej, Ośrodku poradnictwa i terapii, Zespole spotkań dla narzeczonych, Zespole szkoleń i warsztatów itp. Zapraszamy, przyjdź do nas – „metanoia” naprawdę jest możliwa!

Nasze Centrum powołał dekretem z dnia 30 grudnia 2002 r. Biskup Płocki, odpowiadając w ten sposób na wołanie św. Jana Pawła II o wrażliwość miłosierdzia. Opieką objęci są zarówno rodzice, jak i dzieci dotknięte przemocą, uzależnieniami czy izolacją społeczną. Centrum prowadzi treningi komunikacji interpersonalnej, asertywności i terapię zranień. Szczególna uwaga skierowana jest na terapię młodych ludzi. Pomoc świadczona jest osobom przeżywającym kryzysy egzystencjalne i psychiczne wynikające np. ze straty osób bliskich, zaburzenia kontaktów z bliskimi, z przemocy, utraty sensu życia, bezrobocia. Oferowana jest terapia indywidualna i grupowa. W Centrum znajdują pomoc osoby przeżywające trudności religijne i światopoglądowe. Prowadzona jest działalność informacyjna i formacyjna dotycząca nauki Kościoła katolickiego oraz warsztaty pogłębiania tożsamości religijnej. Odbywają się również spotkania modlitewne i dni skupienia dla pracowników Centrum. Powoływane są grupy wsparcia dla osób przeżywających określone typy trudności. W siedzibie Centrum są do dyspozycji: sala terapii grupowej, pracownia diagnozy pedagogicznej, pracownia diagnozy psychologicznej, sala mediacji rodzinnej, duża sala konferencyjna oraz 5 sal terapii indywidualnej, sekretariat i pokój socjalny. Warto zaznaczyć, że przed wejściem do Centrum znajduje się parking dla samochodów osobowych. Samo zaś wejście przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych.